Κτηνοτροφικά Φυτά

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΛΟΛΙΟ ΜΟΝΟΕΤΕΣ
(Lolium Multiflorum)

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΛΟΛΙΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ
(Lolium Perenne)

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ
(Festuca Arundinacea)

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΡΠΟΝ
(Τrifolium Repens)

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ
(Trifolium Alexandrinum)

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΡΑΤΕΝΣΕ
(Trifolium Pratensis)

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΣΚΟΥΑΡΟΣΟ
(Trifolium Squarosum)

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΕΡΣΙΚΟ
(Trifolium Resupinatum)

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΜΕΙΓΜΑ VALDA
(Prato Stabile) 

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΒΙΚΟΣ (Vicia Sativa)

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ
(Pisum Sativum)

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΣΟΡΓΟ

Κτηνοτροφικά Φυτά

ΜΗΔΙΚΕΣ (Medicago Sativa)