Εφαφοβελτιωτικά

Φυσικό Οργανικό Εφαφοβελτιωτικό (Κοτσιλιά)

ΑΓΡΟΣΥΝ

Οργανικό Λίπασμα σάκος 25 κιλών

Τεμάχια ανά παλέτα: 

50τμ * 25kg – 1250 ΚΙΛΑ

Τιμή: ……+13%ΦΠΑ/ΤΕΜΑΧΙΟ

Φυσικό Οργανικό Εφαφοβελτιωτικό (Κοτσιλιά)

ΚΑΛΗ ΣΟΔΕΙΑ

Οργανικό Λίπασμα σάκος 25 κιλών

Τεμάχια ανά παλέτα: 

50τμ * 25kg – 1250 ΚΙΛΑ

Τιμή: ……+13%ΦΠΑ/ΤΕΜΑΧΙΟ