Κυψέλες

Το ξύλο που χρησιμοποιούμε στις κυψέλες μας είναι έλατο εισαγωγής, ενώ για τα πλαίσια ντόπιο πεύκο.

Κυψέλες

ΚΥΨΕΛΗ ΔΙΠΛΗ

Κυψέλες

ΓΟΝΟΦΩΛΙΑ

Κυψέλες

ΓΟΝΟΦΩΛΙΑ

Κυψέλες

ΠΑΤΩΜΑ

Κυψέλες

ΠΑΤΩΜΑ

Κυψέλες

ΚΑΠΑΚΙ

Κυψέλες

ΠΛΑΙΣΙΑ

Κυψέλες

ΠΟΡΤΕΣ